Nový bodový systém pre registrovaných zákazníkov od 1.7.2017
Školenie na využívanie edukačných programovateľných stavebníc (LEGO®-NXT) vo vyučovacom proceseŠkolenie na využívanie edukačných programovateľných stavebníc (LEGO®-NXT) vo vyučovacom procese

Školenie na využívanie edukačných programovateľných stavebníc (LEGO®-NXT) vo vyučovacom procese

Výrobca: Empty
Cena: 0,00 €
Jednotková cena:
Školenie na využívanie interaktívnych zariadení vo výučbe.
Cena bude stanovená na základe požadovaného počtu osobohodín.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR v rámci aktualizačného kontinuálneho vzdelávania. Absolvovaním vzdelávacieho programu získava pedagogický zamestnanec kredity.

Rozsah vzdelávania: 40 hodín / max. 10 mesiacov

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 10
 

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: Prezenčná

Cieľ vzdelávacieho programu

1. zvýšiť pedagogické zručnosti vo vyučovacom procese

2. aplikovať inovované metódy a formy do vyučovacieho procesu

3. rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v jednotlivých predmetoch, v medzipredmetových vzťahoch a pri zaraďovaní prierezových tém

Profil absolventa

Absolvent aktualizačného vzdelávania, vzhľadom na svoje veľmi dobré ja odborné znalosti, bude pripravený aplikovať inovované metódy a formy do vyučovacieho procesu, a tak zvládať aktuálne náročné požiadavky kladené na učiteľa. Bude uplatňovať prístupi a metódy vyučovania podporujúce tvorivosť, samostatnosť a kritické myslenie žiaka. Bude vedieť využívať rôzne spôsoby diferencovaného vyučovania a nové organizačné formy a to práve prostredníctvom získaných teoretických a praktických poznatkov z práce s edukačnými programovateľnými stavebnicami.

Vzdelávací program je učený pre:

  • učiteľov pre primárne vzdelávanie
  • učiteľov pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  • učiteľov pre vyššie sekundárne vzdelávanie
  • učiteľov pre stredné odborné školy


Meno:
E-mail:
Správa:

Copyright © 2011 - 2022 skolam.sk / All Rights Reserved / Developed by MrCode.NET / Cookies
scholaris

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.