Nový bodový systém pre registrovaných zákazníkov od 1.7.2017
Školenie inovatívnych metód vzdelávania v anglickom jazykuŠkolenie inovatívnych metód vzdelávania v anglickom jazyku

Školenie inovatívnych metód vzdelávania v anglickom jazyku

Výrobca: Empty
Cena: 0,00 €
Jednotková cena:
Vážení zamestnanci škôl a školských zariadení, dovoľujeme si Vám predstaviť našu ponuku vzdelávacieho programu s názvom E-Blocks ako prostriedok multi-zmyslového prístupu ku vzdelávaniu v anglickom jazyku na základnej škole

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR v rámci aktualizačného kontinuálneho vzdelávania. Absolvovaním vzdelávacieho programu získava pedagogický zamestnanec kredity.

Rozsah vzdelávania: 25 hodín
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 729/2012-KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 7
Doba platnosti akreditácie je: do 31.12.2017

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: Prezenčná

Cieľ vzdelávacieho programu

Inovácia foriem a metód, čiastočne obsahu vzdelávania, s cieľom skvalitňovať výučbu, a to nielen s dôrazom na získavanie nových vedomostí, ale aj ich praktické využívanie Motivovanie žiakov využívaním moderných didaktických prostriedkov – e Blocks, ktoré umožňujú rozvíjať ich kľúčové kompetencie a metakognitívne schopnosti v anglickom jazyku

Profil absolventa

Absolvent aktualizačného vzdelávania, vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborné znalosti, bude pripravený aplikovať inovované metódy a formy do vyučovacieho procesu, a tak zvládať aktuálne náročné požiadavky na učiteľa cudzích jazykov prostredníctvom získaných teoretických a praktických poznatkov z práce s E-Blocks produktmi.

Vzdelávací program je učený pre:

  • učiteľov pre primárne vzdelávanie
  • učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie

Vyučovací predmet: Anglický jazyk

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikáciaMeno:
E-mail:
Správa:

Copyright © 2011 - 2022 skolam.sk / All Rights Reserved / Developed by MrCode.NET / Cookies
scholaris

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.