Nový bodový systém pre registrovaných zákazníkov od 1.7.2017

Príspevok na špecifiká - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej "ministerstvo") poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.

Finančné prostriedky sú určené na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov. Ide najmä o produkty ako sú pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky, alebo digitálnej gramotnosti; pomôcky na inovatívne pedagogické aktivity v oblasti prírodovednej gramotnosti a STEM predmetov ako sú digitálne laboratóriá, meracie zariadenia a senzory; pomôcky na vytvorenie kreatívneho, grafického alebo mediálneho štúdia; softvérové licencie na edukačné aplikácie; predplatné online vyučovacích portálov; digitálne pomôcky pre podporu vzdelávania detí s rôznymi znevýhodneniami.

Dotácia - viac info Oprávnené digitálne pomôcky

Copyright © 2011 - 2022 skolam.sk / All Rights Reserved / Developed by MrCode.NET / Cookies
scholaris

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.